Trenutno vreme - 20.11.2019 u 02h
Slaba kiša
Pravac vetra: SSE
Brzina vetra: 5 m/s
Vlažnost: 100 %
Temperatura: 5 °C
Visina snega: ~
Pritisak: 828.2 hPa

Izvor: RHMZ Srbije

TSO Raška

TSO Raška: Turistička organizacija opštine Raška osnovana je 01.01.1993. godine kao javna ustanova Skupštine opštine Raška, sa direktorom i jednim radnikom. 2003. godine spajanjem Ustanove za fizičku kulturu i sport (Sportska hala „Raška“) i Turističke organizacije „Raška“ kao i pripajanjem Sportske hale u Baljevcu, Gradskog bazena u Raški, rehabilitacionog kupatila u Jošaničkoj Banji i objekata „Ski-dom“ i „Vila Raška“ na Kopaoniku, nastala je Turističko-sportska organizacija „Raška“ koja formalno i pravno sa radom počinje 05.11.2003. godine.

TSO Raška: Turistička organizacija opštine Raška osnovana je 01.01.1993. godine kao javna ustanova Skupštine opštine Raška, sa direktorom i jednim radnikoTurističko-sportska organizacija „Raška“ se razvila u moćan javni servis koji ima zadatak da se stara o gore navedenim objektima i da u što vecoj meri uvede red u funkcionisanje turizma i sporta na teritoriji opštine Raška a isto tako i da marketinški predstavi opštinu Raška i sve njene turističke potencijale u što boljem svetlu.

Osnovne aktivnosti Turističko-sportske organizacije „Raška“:

1. Obavlja poslove promocije i propagande turizma na teritoriji opštine Raška.
2. Vrši izradu programa razvoja turizma i odgovarajućih akata u skladu sa propisima o planiranju i uredenju prostora za turistička mesta na teritoriji opštine.
3. Unapredenje opštih uslova za prihvat i boravak turista u turističkim mestima.
4. Usmeravanje i koordinacija aktivnosti nosilaca turističkih ponuda na obogaćivanju i podizanju nivoa kvaliteta turističkih i komplementarnih sadržaja i stvaranju aktivnog turističkog ambijenta u turističkim mestima.
5. Organizovanje turističko-informativne propagandne delatnosti, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija od interesa za unapredenje turizma opštine.
6. Masovna fizička kultura, rekreacija, sportske igre, školski sport, organizovanje letovanja, kampovanja i zimovanja, organizovanje klupskih i medunarodnih turnira i utakmica, radničke sportske igre itd.
7. Obavlja i druge poslove vezane za realizaciju programa i plana rada Ustanove.

Link: http://raska-turizam.rs/