Novo u Kraljevim Čardacima! U Krljevim Čardacima je otvoren frizerski salon koji će raditi svakog dana od 12 do 20h.

Zakazivaje na telefon: +381 62 800 65 15

Novo u Kraljevim Čardacima! U Krljevim Čardacima je otvoren frizerski salon koji će raditi svakog dana od 12 do 20h.