Kada želite da dostignete svoj maksimum u skijanju – nije dovoljna samo kvalitetna oprema i dobra staza. Potrebno je više: ljubav, posvećenost, motivacija… I ZNANJE kako doći do sopstvenog maksimuma i spoznati da se može i preko njega!

Ski kampovi za šampione na stazi i van nje

SKI kampovi su upravo mesta gde se može dobiti upravo to više – mesta gde se grade vrline ali i budući šampioni. Fizički i mentalni. Šampioni u sportu i životu. Mesta koja oblikuju karakter, motivišu, daju inspiraciju za prevazilaženje poteškoća bilo koje vrste – na stazi i van nje.

Šta odlikuje jedan dobar SKI kamp?

Vizija – Pre svega jasna vizija o svakom trenutku provedenom na snegu. I van njega. Vizija i želja da se vidi kako svaki polaznik “raste” i razvija sve svoje potencijale!

Stručnjaci– Za ovakav poduhvat, naravno, potrebni su vrhunski treneri koji prate savremena naučna dostignuću u oblasti skijanja i sporta. Stručnjaci koji na lak, ali upečatljiv način prenose znanje na polaznike i pažljivo prate kako se ono primenjuje u praksi.

Trening program – Jasan i precizan raspored rada čime se kod polaznika razvija ne samo tehnika već i disciplina. Program koji uključuje kondicione pripreme i rad na tehnici ali i detaljne analize postignutog. Uočavanje problema, njihovo sagledavanje i preporuke za rešavanje.

Sveobuhvatnost – Ovde je ključna reč FOKUS. Fokus na jedan cilj, na jedan vrh ka kojem se stremi. Zato dobar SKI kamp omogućava potpunu posvećenost polaznika cilju. Ne dozvoljava mu da se brine o svim onim sitnicama koje znaju da poremete gore spomenuti fokus: prevoz, smeštaj, obezbeđenje ski pasova, različita servisiranja opreme i slično.

Korak više – Veština kojom se uočavaju društvene potrebe polaznika i omogućava „rasterećenje“ kroz povremene ciljane izlete i aktivnosti van staze.

MM SKI mesto gde se prave šampioni ne samo sporta već i života.

Kontakt: +381 62 88 28 568, +381 69 28 86 282

www.mmskiracing.ski