MM ski-sport u saradnji sa Sportskom akademijom Beograd ( Dozvola za rad broj: 612-00-01448/2010-04 izdata od Ministarstva prosvete Republike Srbije, 31.1.2011. godine, a koja je u skladu sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju kadrova za sport Sl. glasnik RS br. 8/2013 ) raspisuje konkurs za upis polaznika na kurs 120 sati osposobljavanja za sticanje zvanja:

SPORTSKI INSTRUKTOR ALPSKOG SKIJANJA NIVO 1
SPORTSKI INSTRUKTOR ALPSKOG SKIJANJA NIVO 2
SPORTSKI INSTRUKTOR SNOUBORDA NIVO 1
SPORTSKI INSTRUKTOR SNOUBORDA NIVO 2
U okviru seminara instruktori mogu obaviti i proces stručnog usavršavanja (Minumum 4 sata teorijske nastave i minimum 4 sata prakticne nastave)

Ako želite da postanete instruktor skijanja ili snouborda javite se na konkurs MM ski sporta

Praktični deo seminara biće organizovan od 11.- 21. 03. 2018. na Kopaoniku.

 

Demonstratori za skijanje:

1. Član slovenačkog DEMO tima ZUTS
2. Milorad Bocić

Demonstratori za snoubord:

1. Član slovenaškog DEMO tima DUDS
2. Aleksandar Bačlija

Opšti (teorijski) deo seminara biće organizovan u Beogradu posle praktičnog dela u dogovoru sa Sportskom Akademijom. Opšti (teoretski) deo seminara mogu pohađati svi kanditati bez obzira da li su prisustvovali praktičnom delu seminara.

Prijave slati na mail office@mmskisport.com
Kontakt za informacije mob:0638480408

 

Detaljnije o konkursu