Pravila ponašanja na skijalištu. Jedno od najvažnijih pravila kada izađete na skijalište. Pravila za bezbednu vožnju. 

1. Poštovanje drugih

Korisnici staza se moraju ponašati tako da ne dovode druge u opasnost niti im čine štetu svojim ponašanjem ili svojom opremom.

2. Vladanje brzinom i ponašanjem

Svaki korisnik staza mora prilagoditi svoju brzinu i ponašanje svojim ličnim sposobnostima, kao i opštim uslovima terena i vremenskim uslovima, stanju snežnog pokrivača, kao i gustini saobraćaja. Ukoliko korisnik skija ili vozi bord na stazi koja ne odgovara njegovom poznavanju tehnike vožnje, to čini na sopstvenu odgovornost.

3. Izbor pravca od strane onoga koji je iznad

Korisnik staze koji se nalazi iznad ima mogućnost da izabere putanju, i to mora učiniti na način da sačuva sigurnost svih osoba koje su ispod, odnosno, ispred njega. Zbog specifičnog načina vožnje na bordu i smanjenog ugla vidljivosti, borderi moraju proveriti svoj levi i desni prostor pri svakoj promeni pravca.

4. Preticanje

Preticanje se može vršiti iza, s desna ili s leva, ali se uvek mora vršiti u dovoljno širokom luku da bi se moglo predvideti kretanje onoga koji se pretiče.

5. Na ukrštanju staza i prilikom polaska

Nakon zaustavljanja ili pri ukrštanju staza, svaki korisnik se mora, pogledom na gore i na dole, uveriti da može krenuti bez opasnosti po sebe i po druge.

6. Zaustavljanje

Svaki korisnik mora izbegavati zaustavljanje na uskim i nepreglednim prolazima, a u slučaju pada mora osloboditi stazu u najkraćem roku.

7. Penjanje i silaženje pešice

Onaj koji je prinuđen da se popne ili da siđe pešice trasom staze, mora za to koristiti ivicu staze vodeći računa da ni on, niti njegova oprema ne predstavlja opasnost za ostale.

8. Poštovanje informacija obeležavanja i signalizacije

Korisnik mora voditi računa o informacijama, meteorološkim uslovima, stanju staza i snega. Takođe, mora poštovati obeležavanje i signalizaciju na stazama.

9. Pomoć

Svaka osoba koja je svedok ili učesnik u nesrećnom slučaju, mora pomoći dajući uzbunu. U slučaju potrebe, kao i na zahtev spasioca, svedok ili učesnik se mora staviti na raspolaganje istima.

10. Identifikacija

Svaka osoba koja je svedok ili učesnik u ne srećnom slučaju, je obavezna da saopšti svoj identitet spasilačkoj službi. 

11. Motorne sanke

Na skijalištu je strogo zabranjena upotreba motornih sanki, osim u službene svrhe.

12. Upotreba zaštitne kacige

Upotreba zaštitne kacige je obavezna za decu starosti do 12 godina, a preporučuje se i ostalim skijašima i borderima.

13. Skijanje van zone skijališta

i na neuređenim terenima je na sopstvenu odogovornost i biće oduzet ski pas.

14. Osnovna FIS pravila i signalizacija

na skijalištu koja važe za skijaše, važe i za bordere.

15. Korisnik skijališta ne sme koristiti skijalište

ukoliko je pod dejstvom alkohola, droge ili nekog psihoaktivnog leka, odnosno sredstava koja negativno utiču na njegove sposobnosti.

Izvor: JP Skijališta Srbije