Ski Pass informacije:
Kada se može ostvariti pravo za povraćaj novca za kupljene ski karte

 1.       Povreda korisnika ski karte

Povraćaj je moguće ostvariti za dane za koje nije započeto korišćenje ski karte u visini plaćenog iznosa cene karte.

Potrebna dokumenta: A) Fotokopija izveštaja ovlašćene ambulante da je korisnik povređen; B) Izveštaj službe spasavanja; C) Original ski karte.

2.       Povreda člana porodice korisnika ski karte

Povraćaj je moguće ostvariti za dane za koje nije započeto korišćenje ski karte u visini plaćenog iznosa cene karte umanjenog za 30%.

Potrebna dokumenta: A) Fotokopija izveštaja ovlašćene ambulante da je član porodice korisnika ski karte povređen; B) Izveštaj službe spasavanja; C) Original ski karte.

3.       Smrtni slučaj člana porodice korisnika ski karte

Povraćaj je moguće ostvariti za dane za koje nije započeto korišćenje ski karte u visini plaćenog iznosa cene karte.

Potrebna dokumenta: A) Izjava korisnika ski karte sa podacima o smrtnom slučaju i podacima korisnika (lični broj i adresa); B) Original ski karte.

Kupovina ski karata za pravna lica

Za kupovinu ski karte preko računa potrebno je dostaviti zahtev za profakturu sa podacima o vrsti i količini karata koje su predmet kupovine, kao i sa svim podacima o firmi na koju treba da bude predračun.

Nakon uplate, karte se mogu podići na prodajnim mestima u ski centru na koji se kupovina odnosi.

Zahtev dostaviti na email marketing@skijalistasrbije.rs ili na fax 011 311 9030 sa naznakom za Dušicu Sikoru.

 

CENOVNIK ZA ZIMSKU SEZONU 2023/24.