Manastirske ture: Upoznajte kulturno nasleđe Srbije i osetite duh srednjovekovne hrišćanske umetnosti.

Skoro svi hotelijeri na Kopaoniku, u svojoj letnjoj ponudi imaju i jednodnevne izlete u vidu obilaska manastira u okruženju Kopaonika.

HopNaKop se potrudio da Vam napravi pregled srednjevekovnih manastira u okruženju, koje možete vrlo lako posetiti sa Kopaonika : Studenica, Gradac, Stara i Nova Pavlica, Končul, Đurđevi stupovi i Sopoćani.

Manastir Studenica

Studenica (XII vek). U manastiru se nalaze 3 crkve: Bogorodičina, crkva Sv. Nikole i Kraljeva crkva. Manastir je zadužbina Stefana Nemanje, a Kraljevu crkvu je upravo namenio za svoj grob.

Bogatstvo fresaka, ikonostasa i monumentalnost crkava nikog ne ostavljaju ravnodušnim a freska Raspeće jedna je od najlepših fresaka celokupnog srpskog srednjevekovnog slikarstva. Mešanjem neovizantijskog stila sa romaničkim elementima nastala je jedna od najlepših građevina srednjevekovne Srbije. Manastir je pod zaštitom UNESCO-a.

Interesantno je videti i isposnice Svetog Save. Na vertikalnoj litici, na planini Radočelu uklesane su isposnice, na po 300 metara visine koje se nalaze kraj svetog izvora u pećini.

studenica

Manastir Gradac

Ovaj manastir udaljen je 20 km od Raške i nalazi se na padinama planine Golija. Manastir je zadužbina Jelene Anžujske i sagrađen je u stilu raške škole, krajem 13. veka .

Za vreme turske vladavine manastir je uglavnom bio bez monaha a zatim i bez krovnog pokrivača na crkvi koji je odnet. 1910. godine na manastirsku crkvu postavljen je zaštitni krov. Ovo je ženski manastir.

Ova crkva je jednobrodna građevina sa kupolom, a što se tiče fasade urađena je u romaničkom stilu.

gradac

Stara Pavlica

Ovaj manastir nalazi se na visu iznad Ibra, a veruje se da potiče iz prednemanjićkog doba. Udaljen je 6 kilometara severno od Raške.

Ne zna se ko je podigao ovaj manastir i kojem je svecu i prazniku posvećen. Ostaci ovog starog manastira čuvaju se od propadanja, a smešteni na vrh stene deluju vrlo impresivno.

Osnovni građevinski materijal čine kamen, cigla i opeka. Vrednosti ovog manastira znatno doprinose fragmen-parno sačuvane freske, koje poseduju nesumnjive likovne vrednosti.

s_pavlica

Nova Pavlica

Manastir Nova Pavlica nalazi se pored reke Ibar u Pavlici, nedaleko od manastira Stara Pavlica i ostataka tvrđave Brvenik. Podigli su ga krajem XIV veka braća Musići (Stefan i Lazar), kao svoju zadužbinu i smatra se da su oni posle pogibije u Kosovskom boju sahranjeni ispod svojih portreta u manastirskoj crkvi.

n_pavlica

Manastir Končul

Nalazi se na tri kilometra od današnjeg grada Raške, kod sela Končula na levoj obali Ibra. Ovaj manastir posvećen je Svetom Nikoli, a potiče iz 13. Veka.

Svoj uspon doživljava u 14. i 15. veku kada za vreme vladavine kralja Milutina postaje sedište Končulske episkopije. Iz te epohe potiču mnogi nađeni predmeti i najveći broj otkrivenih nadgrobnih ploča.

Predpostavlja se da su manastir i crkva porušeni 1689 godine, u austrijsko-turskom ratu. Na ostacima stare crkva, 1861. godine sagrađena je nova crkva koja je delimično zadržala osnove prvobitne crkve. Danas se u ovom manastiru nalaze obnovljeni konaci.

koncul

Đurđevi Stupovi

Đurđevi stupovi su jedan od najstarijih srpskih manastira. Manastir je podigao veliki župan Stefan Nemanja u prvim godinama posle stupanja na presto velikog župana (izgradnja je završena 1171. godine), a crkva je oslikana oko 1175. godine. Manastir je uvršten u svetsku kulturnu baštinu i pod zaštiom je UNESKO-a. Manastir postoji već preko 830 godina, a od toga je 300 godina u ruševinama i 40 godina se obnavlja. Danas je manastir velikim delom obnovljen.

Freske iz ovog manastira svrstavaju se u najbolja ostvarenja srpskog srednjevekovnog slikarstva i viznatijjskog slikarstva uopšte. Najdragocenija freska je Smrt Bogorodice koja zahvata ceo zapadni zid crkve, a njoj se pridružuju mnoge scene iz života Hirsita i nekoliko izvanrednih svetiteljskih figura. Kao riznica srpskog srednjevekovnog slikarstva manastir Sopoćani zauzima visoko mesto u Svetskoj kulturnoj baštini (pod zaštitom je UNESCO-a).

stupovi

Manastir Sopoćani

Manastir Sopoćane, dom Svete Trojice, je podigao kralj Stefan Uroš I (1243-1276) nedaleko od izvora reke Raške i namnjena je za njegov grob. Manastir se nalazi na 17 km zapadno od Novog Pazara. Freske iz ovog manastira svrstavaju se u najbolja ostvarenja srpskog srednjevekovnog slikarstva i viznatijjskog slikarstva uopšte. Najdragocenija freska je Smrt Bogorodice koja zahvata ceo zapadni zid crkve, a njoj se pridružuju mnoge scene iz života Hirsita i nekoliko izvanrednih svetiteljskih figura. Kao riznica srpskog srednjevekovnog slikarstva manastir Sopoćani zauzima visoko mesto u Svetskoj kulturnoj baštini (pod zaštitom je UNESCO-a).

sopocani