• Ski instruktor u ski školi Raška
  • Rad sa decom i odraslima
  • Individualna obuka
  • Grupna obuka do 5 osoba