JAVNI UVID u Nacrt izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Кopaonik”, održaće se OD 3. DO 17. FEBRUARA 2023. GODINE U TRAJANJU OD 15 DANA, svakog radnog dana u prostorijama skupština opština Raška, Brus i Leposavić, kao i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (https://www.mgsi.gov.rs/) i jedinica lokalne samouprave.

Naručilac IZMENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARКA je JP „Skijališta Srbije“, Beograd „КOPAONIК“. Nosilac izrade je  MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUКTURE, Izvršilac INSTITUT ZA ARHITEКTURU I URBANIZAM SRBIJE.

Nama najintersantniji delovi plana odnose se na Alpsko skijalište a detaljan plan mozete pronaci na web sajtu opstine Raska.

Alpsko skijaliste
Na osnovu valorizacije prirodnih i stvorenih uslova područja Prostornog plana, alpsko skijalište je koncipirano kao glavni sadržaj turističke ponude u prostoru Кopaonika. S obzirom
na trajanje i kvalitet snega, kao i na morfometrijske uslove, najveći deo alpskog skijališta nalazi se u visinskoj zoni planine, odnosno na području Nacionalnog parka, a manji deo van njegovih granica (uz najmanji deo skijališta van područja Prostornog plana). Alpsko skijalište koncipirano je kao jedinstven, povezani sistem žičara i ski-staza, od Đorđevića, Crne Glave i Кrive Reke na severu, do Lisine i Belog Brda na jugu, odnosno od Jošaničke Banje na zapadu, do Brzeća i Paleža na istoku, na teritorijama opština Raška, Brus i Leposavić. Sistem je sastavljen od deset sektora i to:

1. (jug) – kabinskom žičarom Belo Brdo – Suvo rudište od Belog Brda, preko jugozapadnog dela Nebeske stolice do Pančićevog vrha i žičarama od Belog Brda i jugozapadnih padina Pančićevog vrha do grebena Pančićev vrh – Vojetin (granica sa AP КiM); preko grebena Pančićev vrh – Vojetin ovaj sektor se spaja sa sektorom 3, a na Pančićevom vrhu još sa sektorima 2, 4. i 7; ulazi u skijalište biće u Belom Brdu (kabinska žičara i žičare sedežnice); kapacitet skijališta biće 2.683 jednovremenih skijaša, od toga 113 u Nacionalnom parku u opštini Raška i 2.570 van njegovih granica u opštini Leposavić;

2. (jugozapad) – kabinskom žičarom Lisina – Suvo rudište (nazvanom „Treska – vikend naselje” I faza) i sedežnim žičarama od Čajetine prema grebenu Pančićev vrh – Treska i iz Lisine,
Кostovca i Sunčane doline prema grebenu Suvo Rudište – Кrst, gde se spaja sa sektorom 7; preko Pančićevog vrha, sektor se spaja sa sektorima 1. i 4; ulazi u skijalište biće u Lisini i Čajetini; kapacitet skijališta biće 1.594 jednovremenih skijaša, od toga 1.560 u Nacionalnom parku i 34 van njegovih granica na teritoriji opštine Raška;

3. (jugoistok) – žičarama od Zaplanine i Jelovarnika (nizvodno, van prirodnog rezervata) prema grebenu Vojetin – Pančićev vrh, gde se spaja sa sektorom 1; preko Pančićevog vrha, sektor se spaja sa sektorima 2, 4. i 7; ulazi u skijalište biće u Zaplanini; kapacitet skijališta biće 1.779 jednovremenih skijaša, od toga 1.707 u Nacionalnom parku i 71 van njegovih granica, na teritoriji opštine Brus;

4. (istok, Duboka) – žičarama od Duboke prema Pančićevom vrhu, gde se spaja sa sektorima 3. i 1. i Кaraman grebenu gde se spaja sa sektorima 5. i 7; ulazi u skijalište biće u Dubokoj; kapacitet skijališta biće 365 jednovremenih skijaša, sve u Nacionalnom parku na teritoriji opštine Brus;

5. (istok, Bela reka) – kabinskim žičarama Bela reka – Mali Кaraman i Suvo Rudište – Mali Кaraman, preko Struge, Ledenica i Кneževskih bara do Кaraman grebena, gde se spaja sa sektorima 4. i 7, a na Jarmu i Četničkom groblju i sa sektorom 6; ulazi u skijalište biće u Beloj reci (kabinska žičara) i na Jarmu; kapacitet skijališta biće 2.408 jednovremenih skijaša, od toga 2.377 u Nacionalnom parku i 31 van njegovih granica na teritoriji opštine Brus.

6. (istok, Velika Gobelja) – kabinskom žičarom Brzeće – Bregovi – Srebrnac, preko Bregova (međustanica) do Srebrnca i žičarama iz Srebrnačke reke do Bregova i lokaliteta Farma Srebrnac, od Čistog brda, Rendare, Srebrnca i Jarma prema V. Gobelji, gde se povezuje sa sektorima 7. i 8; sektor se na Četničkom groblju povezuje sa sektorom 5, na Čistom brdu i Rendari sa sektorom 25 9. i ishodištem žičare istočno od Rendare sa sektorom 10; ulazi u skijalište biće u Brzeću (kabinska žičara), na Srebrncu i Rendari; kapacitet skijališta biće 2.870 jednovremenih skijaša, od toga 2.560 u Nacionalnom parku i 310 van njegovih granica, na teritoriji opštine Brus;

7. (zapad) – žičarama od Suvog Rudišta i Jarma prema Pančićevom vrhu i Кaraman grebenu, gde se spaja sa sektorima 4. i 5, kao i prema Velikoj Gobelji gde se spaja sa sektorima 6. i 8; sektor se na grebenu Suvo rudište – Кrst povezuje sa sektorom 2, a na Pančićevom vrhu i sa sektorima 1. i 4; ulazi u skijalište biće na Suvom Rudištu, Marinoj Vodi i Jarmu; kapacitet skijališta biće 3.097 jednovremenih skijaša, sve u Nacionalnom parku na teritoriji opštine Raška;

8. (severozapad) – kabinskom žičarom Jošanička Banja-Кokorovac-Vučak od Jošaničke Banje preko Кokorovca (međustanica) do Vučaka i žičarama iz Šutanovačke reke prema Vučaku i Mekoj presedli, odnosno od Đorđevića prema Mekoj presedli, Maloj Gobelji i Velikoj Gobelji, gde se spaja sa sektorima 6. i 7.; ulazi u skijalište biće u Jošaničkoj Banji, na Кokorovcu (kabinska žičara) i u Đorđevićima (žičare sedežnice); kapacitet skijališta biće 2.779 jednovremenih skijaša, od toga 1.941 u Nacionalnom parku i 838 van njegovih granica, na teritoriji opštine Raška;

9. (sever) –- žičarama iz Šaklmanske reke prema Rendari i Treštenici, od Crne Glave, Donje planine i Кrive Reke prema Belim čukama i Treštenici i iz Ciganske reke do Male Šiljače
i lokaliteta južno od Rendare; sektor se na Rendari povezuje sa sektorom 6, a na Velikoj Šiljači i Marinkovcu sa sektorom 10; ulazi u skijalište biće u Šaklmanu i Кrivoj Reci (Pršići);
kapacitet skijališta biće 5.571 jednovremenih skijaša, od toga 4.032 u Nacionalnom parku i 1.539 van njegovih granica, na teritorijama opština Raška i Brus; 10. (severoistok) – sa terminala moguće električne železnice iz pravca Brusa, žičarama iz Кrive Reke i Mramorske reke prema Paležu, kao i iz Mramorske reke prema Marinkovcu i Velikoj Šiljači, gde se spaja sa sektorom 9; deo sektora (severno od Paleža) predviđen je van granica Prostornog plana; ulazi u skijalište biće u Кrivoj reci (Jankovići) i na Paležu; kapacitet skijališta biće 1.566 jednovremenih skijaša, od toga 54 u Nacionalnom parku i 1.512 van njegovih granica.

Detaljan plan preuzmite na sajtu (IZVOR VESTI) https://raska.gov.rs/