Trenutno vreme - 21.10.2020 u 08h
Pretežno vedro
Pravac vetra: SE
Brzina vetra: 4 m/s
Vlažnost: 9 %
Temperatura: 9 °C
Visina snega: ~
Pritisak: 835.0 hPa

Izvor: RHMZ Srbije
11.01.2018

Crkva na Goliji

Crkva na Goliji

Crkva ce nalazi u zaseoku Ivanje, na seoskom groblju, postavljenom na platou ispod same Biser vode. Po gradnji i arhitektonskom rešenju upućuje na zaključak da je građena krajem XVI ili y prvoj polovini XVII veka. Cela crkva zidana je od tesane sige. U pod crkve ugrađen je izvestan broj nadgrobnih ploča ili njihovih fragmenata sa sličnom ornamentikom. Ovo potvrđuje činjenicu da ce u blizini crkve nalazila srednjovekovna nekropola, čiji su spomenici obilno iskorišćeni i upotrebljeni prilikom gradnje crkve. Ulaz ce nalazi na zapadnoj strani.

Tri prozora u vidu puškarnica (dva na južnom zidu i jedan na apsidi) obezbeđuju dovoljno svetlosti y crkvi. Četvrti otvor koji ce nalazi iznad ulaznih vrata oblikovan je u vidu krsta.

Autor: Olja Simović
Foto: Olja Simović        Olja Facebook

Komentari

comments powered by Disqus