Crkva svete Petke nalazi se u selu Trnava pored puta Raška – Šerametovica, na padinama planine Golija na 10 km od Raške. Podignuta je 1579. godine na temeljima starije crkve.

Građena je od lomljenog kamena, svod od tesane sige, a kamene ploče su zadržane samo na krovu apside. Freske koje su sačuvane imaju veliku stilsku i ikonografsku vrednost. O gradnji i živopisanju hrama više nam otkriva sačuvani natpis koji pominje dva imena — jednu mušku i jednu žensku osobu koji su najverovatnije jedini ktitori.

Autor: Olja Simović
Foto: Olja Simović        Olja Facebook