Crkva Svetog Nikole u Baljevcu na Ibru, potiče sa kraja XII ili početka XIII veka. Radovi na zaštiti njene arhitekture izvedeni su 1935. i 1936. godine i tada je preko nje postavljena krovna konstrukcija koja počiva na devet stubova postavljenih oko same građevine, dok su konzervatorski radovi na njenom živopisu rađeni 1969. godine.
Crkva Svetog Nikole se nalazi pod zaštitom Republike Srbije, kao spomenik kulture od velikog značaja.

Zahvaljujući sredstvima Ministarstva za kulturu i angažovanju stručnjaka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo započeta je rekonstrukcija crkve, kao i arheološka nalazišta na istraživanju unutrašnjosti crkve. a projektom je prediđeno da crva bude obnovnjena i da joj se vrati autentični izgled, kao i da se vrati živopis iz XIV veka.

Crkva ima osnovu jednobrodne građevine, njena unutrašnjost je pilastrima podeljena na tri traveja, dok se na istočnoj strani nalazi široka oltarska apsida. Napravljena je od krupnog, tesanog kamenja, sa prozorskim okvirima od, najverovatnije radočelskog, mermera bele boje, dok su joj fasade podeljene slepim lukovima, karakterističnim za romaničko graditeljstvo u Primorju.

Autor: Olja Simović
Foto: Olja Simović        Olja Facebook