Trenutno vreme - 22.10.2020 u 21h
Vedro
Pravac vetra: E
Brzina vetra: 2 m/s
Vlažnost: 24 %
Temperatura: 7 °C
Visina snega: ~
Pritisak: 836.2 hPa

Izvor: RHMZ Srbije
09.03.2017

Crkvica u selu Jarando

Crkvica u selu Jarando, u kome se nalazi i rudnik mrkog uglja. U blizini rudnika, na brežuljku koji ce naziva Poginići, locirana je crkva koja je sačuvana u ruševinama.

To je mala jednobrodna građevina sa oltarskom apsidom u obliku polukruga koja je formirana direktnim zaobljavanjem bočnih zidova, što predstavlja dosta retko rešenje. Zidana je od lomljenog kamena i tesane sige. Prilično je ukopana u zemlju.
Ne zna ce kada je građevina porušena, ali je očigledno da je davno zapustela, jer joj je patron već zaboravljen. Najbolje sačuvan deo crkve je oltarska apsida koja dostiže visinu do 2 metra.
Gotovo ništa se ne zna o poreklu ove crkve. Nemamo nikakvih podataka o njenoj gradnji. To je crkvica skromno građena, koja je verovatno, nastala krajem XVI ili u prvoj polovini XVII veka.

Autor: Olja Simović
Foto: Olja Simović        Olja Facebook

  • Crkvica u selu Jarando
  • Crkvica u selu Jarando1
  • Crkvica u selu Jarando2

Komentari

comments powered by Disqus