Freestyle takmičenje na Kopaoniku: ABCrew freestyle organizuje januarsko takmičenje na Kopaoniku u freestyle disciplinama, u snowboardu i skijanju. Takmičenje se održava u Snow parku 10.01.2015 u 10:00h. Dođite i uživajte u freestyle disciplinama na Kopaoniku.

Freestyle takmičenje na Kopaoniku: ABCrew freestyle organizuje januarsko takmičenje na Kopaoniku u freestyle disciplinama u snowboardu i skijanju.