Tehnologija koja čuva živote onih koji spasavaju tuđe živote

Gorska služba spasavanja Srbije u naredne tri godine učestvovaće u evropskom projektu „SIXTHSENSE” koji je napravljen u cilju praćenja zdravlja uz senzornu povratnu spregu za postizanje bolje situacione svesti. Ceo projekat trajaće 36 meseci, finansira ga Evropska Unija, kroz program Horizont 2020, i vredan je 7,242,442.5 eura.

GSS uzeo učešće u evropskom projektu „SIXTHSENSE” - HopNaKop Kopaonik

Cilj ovog multidisciplinarnog istraživačko inovacionog projekta je razvoj nosivog sistema za praćenje zdravlja operativaca spasilačkih službi sa taktilnom povratnom spregom, koji spasiocima omogućava da u opasnim situacijma “osećaju” svoje trenutno stanje, i eventualne zdravstvene rizike. Pomoću prediktivnih modela zasnovanih na multimodalnim podacima sa senzora koji mere biološke parametre (npr. laktacija, Na, К, srčani ritam, temperatura) ovaj sistem bi omogućio spasiocima ranu detekciju rizičnih faktora koji bi mogli dovesti do brzog pogoršanja njihovog zdravlja ili radnih sposobnosti.

Ova tehnologija omogućiće praćenje u realnom vremenu više spasilačkih ekipa i operativaca na terenu, unapređujući efikasnost tima, njihovu bezbednost i uspešnost operacije. U okviru „SIXTHSENSE” projekta spasioci Gorske službe spasavanja nosiće ove uređaje u spasilačkim akcijama.

Кonzorcijum projekta čini 21 organizacija iz 9 evropskih zemalja

U projekatu aktivno učestvuju i spasilačke organizacije, kao što su Gorska služba spašavanja Srbije, Udruženje gorskih službi Bosne i Hercegovine i četiri vatrogasne kompanije različitih profila iz Gumpoldskirchen (Austrija), Postojna (Slovenija), Rijeka (Hrvatska) i Pavia (Italija), kao i eksperti u oblasti treninga vatrogasaca i upravljanja rizikom – IFR(Austrija).