JAVNI UVID PLAN DETALjNE REGULACIJE SUNČANA DOLINA – BAČIŠTE NA KOPAONIKU

grb raskaU skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br.72/09, 81/09, 64/10, 24/11,121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

OPŠTINA RAŠKA Izlaže na JAVNI UVID PLAN DETALjNE REGULACIJE SUNČANA DOLINA – BAČIŠTE NA KOPAONIKU

Vreme izlaganja plana tokom ranog javnog uvida je svakog radnog dana od 8 – 13 časova u prostorijama Opštine Raška u svečanoj sali.

Javni uvid će biti sprovedena u periodu od 09. 03. 2016. do 09. 04. 2016.

Zainteresovanim licim će biti obezbeđena stručna pomoć pri tumačenju izloženih materijala.

Za sve informacije možete se obratiti u kancelariji br. 2, u zgradi Opštinske uprave Raška.

 

Izvor: OPŠTINA RAŠKA

Centar_Raške_sa_crkvom