Jankove bare je predivna pešačka tura na Kopaoniku koja svakog poseticao natera da joj se ponovo vrati. Prelepa priroda i raznovrsni biljni i životinjski svet su uvek iznova plene svojom lepotom. Šta obići na Kopaoniku je sve češće pitanje naših pratioca. Naša preporuka je definitivno Jankove bare.

Crvene bare i Jankova bara nalaze se na području Ravnog Kopaonika (1425-1650m). Predeo je obrastao gustom četinarskom šumom kroz koju vijuga više potoka koji se ulivaju u Samokovsku reku. Na ovom delu Ravnog Kopaonika, nalaze se dva prirodna rezervata: Samokovska reka i Jankove bare. Samokovska reka obuhvata raznovrsne zajednice smrče sa mahovinom, kiselicom, bekicom kao i vegetaciju tresava.

Jankova bara je najveća tresava na Kopaoniku sa većim brojem tresavskih zajednica kao i specifičnih zajednica smrče, jele, crnog i belog bora. Pravac kretanja: centar konaci Sunčani vrhovi, preko parkinga u pravcu severa, dolazi se na stazu koja vodi blagom nizbrdicom u pravcu velike livade Crvene bare (oko 1,5km). Staza je obeležena znacima za nordijsko smučanje (“lang lauf”).

Od velike livade staza vodi u pravcu severozapada, prelazi nekoliko potoka i u velikom luku (krivini). Približava se kolskom putu i paralelno vodi prema Jeličić strugari (zapadno). Ostaci Jeličića strugare nalaze se ispod visa “Đakov grob” (1650mnm). Put dalje nastavlja u pravcu severa prema Žilovitom lazu do raskrsnice puteva, odakle se skreće prema jugozapadu (levo) do Hajdučkog laza.

Staza nastavlja severoistočno do ulaza u rezervat Jankova bara. Od Jankove bare istim putem dolazi se do Jeličića strugare do raskrsnice puteva i ulazi se na oštroj krivini na “Lang lauf” stazu (jugozapadna strana) koja vodi preko potoka. Treba se pažljivo kretati po ovom podvodnom terenu. Dalje treba nastaviti uz Samokovsku reku do velike livade – Crvene bare.

Na ulazu u livadu skreće se prema jugu (desno) na stazu “lang lauf”, koja uzbrdo vodi do parkinga i centra naselja – konaci Sunčani vrhovi.

Vrsta staze: Turističko rekreativna

Trajanje pešačke ture: oko 5-6 sati hoda.

Uspon: sa padom od 402 metara i usponom 322 metara

Stepen težine: srednje težine.

Kopaonik leti je predivna planina Srbije koja svakog gosta ponovo vraća u svoj aktivan odmor i uživanje u predivnoj prirodi.