KURS ZA STICANJE ZVANJA SPORTSKOG INSTRUKTORA ALPSKOG SKIJANJA I SNOUBORDA NA GLEČERU HINTERTUX. MM SKI-SPORT organizuje praktični deo kursa za sticanje zvanja sportskog instruktora alpskog skijanja i snouborda na glečeru Hintertux, Austrija, od 01.-09. 11.2019. Kurs ce biti organizovan u skladu sa Planom i programom Skijaskog Saveza Srbije.

Raspis za seminar 2019. Hintertux

Program stručnog osposobljavanja instruktora

Preuzmite prijavu

Raspis za seminar 2019. Hintertux

MM ski-sport u saradnji sa Sportskom Akademijom Beograd ( Dozvola za rad broj: 612-00-01448/2010-04 izdata od Ministarstva prosvete Republike Srbije , 31.01.2011. godine ,a koja je u skladu sa Pravilnikom o stručnom osposobljavanju kadrova za sport Sl. glasnik RS. br.8/2013) raspisuje konkurs za upis polaznika na kurs 120 sati osposobljavanja za sticanje zvanja:

1. SPORTSKI INSTRUKTOR ALSPKOG SKIJANJA NIVO 1
2. SPORTSKI INSTRUKTOR ALPSKOG SKIJANJA NIVO 2
3. SPORTSKI INSTRUKTOR SNOUBORDA NIVO 1
4. SPORTSKI INSTRUKTOR SNOUBORDA NIVO 2
5. U okviru seminara instruktori mogu obaviti i proces stručnog usavršavanja (minimum 4 sata teorijske nastave i minimum 4 sata praktične nastave)

ZA VIŠE INFORMACIJA POSETITE LINK>>>

Program stručnog osposobljavanja instruktora

Naziv programa: PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA U SPORTU
Vrsta programa: ZVANJE INSTRUKTOR SKIJANJA, (II stepen osposobljenosti -120 časova) Dozvola za rad: NIVO 1.

Uslovi za upis na program stručnog osposobljavanja Na studijski program se može upisati lice koje je završilo srednju školu trogodišnjeg i četvorogodišnjeg trajanja, svih smerova i struka, koje je zdravo i telesno sposobno za nesmetano pohađanje praktične nastave i polaganje praktičnih delova ispita i koje položi prijemni ispit koji se sastoji od tehnike izabranog sporta.

ZA VIŠE INFORMACIJA POSETITE LINK>>>

PRIJAVU MOŽETE PREUZETI NA LINKU>>>