Manastir Nova Pavlica se nalazi pored Ibra u Pavlici, nedaleko od manastira Stara Pavlica i ostataka tvrđave Brvenik. Pripada Eparhiji žičkoj Srpske pravoslavne crkve i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja.

 

Podigli su ga krajem 14. veka braća Musići (Stefan i Lazar), kao svoju zadužbinu i smatra se da su oni, nakon pogibije u Kosovskom boju, sahranjeni ispod svojih portreta u manastirskoj crkvi.

Sama manastirska crkva je posvećena Vavedenju Presvete Bogorodice, a podignuta je u Moravskom stilu, koji je tada tek nastajao, tako da crkva ima osnovu trolista odnosno trikonhosa. Za razliku od ostalih spomenika ovog stila koji se odlikuju bogatom ornamentikom i spoljnom ukrasnom obradom, Nova Pavlica je dosta siromašno ukrašena sa spoljne strane.

U njenoj unutrašnjosti se do danas očuvao živopis, u kome se nalazi i ktitorski portret braće Musića.

 

Autor: Olja Simović
Foto: Olja Simović        Olja Facebook