Nacionalni park Кopaonik je od danas bogatiji za još 6 jedinki jelenske divljači. Vrste koje su tokom 2020. godine stigle na Кopaonik su se brzo adaptirale, što govori da im Кopaonik, na kome su nekada i živele, odgovara. U prilog tome ide i činjenica da su ženke na svet u proteklom periodu, donele 8 mladunaca (teladi). Novopristiglim jedinkama želimo srdačnu dobrodošlicu uz obećanje da će u nacionalnom parku biti čuvani i negovani na najbolji mogući način.