Na seoskom groblju u selu Paklenje kod Baljevca na Ibru nalaze se ostaci neobične crkve, ukopane u zemlji. Krov joj je bio u nivou sa tlom, pa je veoma brzo mogla biti pokrivena zemljom ili vegetacijom i na taj način sakrivena od Turaka, smatraju kraljevački arheolozi.

 

Prema njihovom mišljenju, reč je o “nevidljivoj crkvi”, sagrađenoj tajno za vreme vladavine Turaka ovim prostorima. Ova misteriozna svetinja, površine 15 kvadratnih metara, završava se polukružnom apsidom u oltarskom prostoru. Ovaj deo Srbije, dolina Ibra i Stari Ras, poznati su po minijaturnim crkvama. Samo u dolini Ibra postoji oko 20-tak objekata, u narodu poznatih kao crkve preletačice. Takve bogomolje Srbi su gradili krišom, a kada bi ih Turci otkrili, rušili su ih i kamen po kamen, uglavnom noću, prenosili na novu, skrivenu lokaciju.

Autor: Olja Simović
Foto: Olja Simović        Olja Facebook