JP ”Skijališta Srbije” u sklopu svojih redovnih aktivnosti u 2018. godini pristupa realizaciji poboljšanja, proširenja i povećanja kapaciteta na skijalištima u Srbiji a u funkciji što većeg omasovljavanja skijaškog turizma i stavljanja skijaških centara Srbije na mapu ski centara Evrope.

Ski centar Kopaonik, kao i sam turistički centar, poslednjih godina širi svoje kapacitete, pa je samim tim i broj posetilaca značajno povećan. Ski centar Kopaonik poseduje instalacije visinskog transporta koje svojim kapacitetom premašuju kapacitete ski staza. Kako bi se povećao konfor korisnika, rasteretile postojeće staze, a samim tim poboljšala funkcionalnost i bezbednost u skijalištu, planirana je izgradnja nove ski staze na lokaciji Krčmar.

 

U to ime, respisana je javna nabavka, koja  obuhvata izvođenje radova na izgradnji ski staze Krčmar, u ski centru Kopaonik, po principu ”ključ u ruke”. JP Skijališta Srbije su potpisala Ugovor o izradi tehničke dokumentacije za predmetnu ski stazu i pribavila Idejni projekat sa preliminarnim predmerom radova, koji će biti dostupan na uvid potencijalnim ponuđačima.

Predmet ove nabavke su radovi na izgradnji ski staze, dužina trase ski staze iznosi oko 1500,00 metara, širina duž cele deonice je oko 40 metara. Nagib staze prati pad terena koliko je moguće i iznosi od 10,85 do 37,35%. 

Rok za izvođenje radova iznosi 50 dana od datuma sticanja uslova za početak izgradnje.