Ovih dana na Kopaoniku obavlja se veliko pošumljavanje površina na prostoru NP Kopaonik

Sušenje šuma je pojava koja predstavlja ogroman problem za Balkan. Dešava se kao posledica klimatskih promena koje slabe stabla smrča. Smrče tako oslabljene budu napadnute od gljive Heterobasidion . Nakon toga se javljaju insekti potkornjaci koji nanose ogromne štete šumama. U saradnji Javnih preduzeća NP Kopaonik i Skijališta Srbije ovih dana na Kopaoniku se obavlja pošumljavanje. U akciji su uzeli učešće učenici osnovnih i srednjih škola iz lokalnih opština i naravno, zaposleni iz Np Kopaonik i Skijališta Srbije.

Skijališta Srbije prema svom razvojnom planu i programu tokom gradnje novih staza i žičara seku  određeni broj stabala. Sve se to obavlja u skladu sa Zakonom i na osnovu dobijenih dozvola od resornog ministarstva i Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Propisanim kompenzacioni merama NP Kopaonik  i Skijališta Srbije  sprovede akcije pošumljavanja (popunjavanja) i uspostavljanje novih lokaliteta smrčevih sastojina na prostorima koja su u proteklom periodu zahvaćena sušenjem.

U periodu od 2019 godine do sada  zasađeno je 60000 sadnica smrče na lokalitetima Barska reka, Samokovska reka i Gobeljska reka.