Na lokalitetu Kadijevac – Barska reka u toku je realizacija Projekta izgradnje uzgajališta divlje svinje i evropskog jelena, koji je nekada i živeo na Kopaoniku

Projekat se sufinansira sredstvima iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ( Uprava za šume), kao i od sredstava naknade naplate ulaska u zašticeno područje, usmerenih za zaštitu i razvoj.