Upoznajte kulturno nasleđe Srbije i osetite duh srednjovekovne hrišćanske umetnosti.

Skoro svi hotelijeri na Kopaoniku, u svojoj letnjoj ponudi imaju i jednodnevne izlete u vidu obilaska manastira u okruženju Kopaonika.
HopNaKop se potrudio da Vam napravi pregled srednjevekovnih manastira u okruženju, koje možete vrlo lako posetiti sa Kopaonika : Studenica, Gradac, Stara i Nova Pavlica, Končul, Đurđevi stupovi i Sopoćani.

Manastir Studenica
Studenica (XII vek). U manastiru se nalaze 3 crkve: Bogorodičina, crkva Sv. Nikole i Kraljeva crkva. Manastir je zadužbina Stefana Nemanje, a Kraljevu crkvu je upravo namenio za svoj grob.

Bogatstvo fresaka, ikonostasa i monumentalnost crkava nikog ne ostavljaju ravnodušnim a freska Raspeće jedna je od najlepših fresaka celokupnog srpskog srednjevekovnog slikarstva. Mešanjem neovizantijskog stila sa romaničkim elementima nastala je jedna od najlepših građevina srednjevekovne Srbije. Manastir je pod zaštitom UNESCO-a.
Iteresantno je videti i isposnice Svetog Save. Na vertikalnoj litici, na planini Radočelu uklesane su isposnice, na po 300 metara visine koje se nalaze kraj svetog izvora u pećini.

Manastir Studenica (2)Manastir Studenica (1)

Manastir Gradac
Ovaj manastir udaljen je 20 km od Raške i nalazi se na padinama planine Golija. Manastir je zadužbina Jelene Anžujske i sagrađen je u stilu raške škole, krajem 13. veka .

Za vreme turske vladavine manastir je uglavnom bio bez monaha a zatim i bez krovnog pokrivača na crkvi koji je odnet. 1910. godine na manastirsku crkvu postavljen je zaštitni krov. Ovo je ženski manastir.

Ova crkva je jednobrodna građevina sa kupolom, a što se tiče fasade urađena je u romaničkom stilu.

Manastir Gradac (1) Manastir Gradac (2)

Stara Pavlica
Ovaj manastir nalazi se na visu iznad Ibra, a veruje se da potiče iz prednemanjičkog doba. Udaljen je 6 kilometara severno od Raške.

Ne zna se ko je podigao ovaj manastir i kojem je svecu i prazniku posvećen. Ostaci ovog starog manastira čuvaju se od propadanja, a smešteni na vrh stene deluju vrlo impresivno.

Osnovni građevinski materijal čine kamen, cigla i opeka. Vrednosti ovog manastira znatno doprinose fragmen-parno sačuvane freske, koje poseduju nesumnjive likovne vrednosti.

DSCI4007.JPGStara Pavlica (2)

Nova Pavlica
Manastir Nova Pavlica nalazi se pored reke Ibar u Pavlici, nedaleko od manastira Stara Pavlica i ostataka tvrđave Brvenik. Podigli su ga krajem XIV veka braća Musići (Stefan i Lazar), kao svoju zadužbinu i smatra se da su oni posle pogibije u Kosovskom boju sahranjeni ispod svojih portreta u manastirskoj crkvi.

Nova Pavlica (1) Nova Pavlica (3)

Manastir Končul
Nalazi se na tri kilometra od današnjeg grada Raške, kod sela Končula na levoj obali Ibra. Ovaj manastir posvećen je Svetom Nikoli, a potiče iz 13. Veka.

Svoj uspon doživljava u 14. i 15. veku kada za vreme vladavine kralja Milutina postaje sedište Končulske episkopije. Iz te epohe potiču mnogi nađeni predmeti i najveći broj otkrivenih nadgrobnih ploča.
Predpostavlja se da su manastir i crkva porušeni 1689 godine, u austrijsko-turskom ratu. Na ostacima stare crkva, 1861. godine sagrađena je nova crkva koja je delimično zadržala osnove prvobitne crkve. Danas se u ovom manastiru nalaze obnovljeni konaci.

Manastir Koncul (1) Manastir Koncul (3)

Đurđevi Stupovi
Đurđevi stupovi su jedan od najstarijih srpskih manastira. Manastir je podigao veliki župan Stefan Nemanja u prvim godinama posle stupanja na presto velikog župana (izgradnja je završena 1171. godine), a crkva je oslikana oko 1175. godine. Manastir je uvršten u svetsku kulturnu baštinu i pod zaštiom je UNESKO-a. Manastir postoji već preko 830 godina, a od toga je 300 godina u ruševinama i 40 godina se obnavlja. Danas je manastir velikim delom obnovljen.

Freske iz ovog manastira svrstavaju se u najbolja ostvarenja srpskog srednjevekovnog slikarstva i viznatijjskog slikarstva uopšte. Najdragocenija freska je Smrt Bogorodice koja zahvata ceo zapadni zid crkve, a njoj se pridružuju mnoge scene iz života Hirsita i nekoliko izvanrednih svetiteljskih figura. Kao riznica srpskog srednjevekovnog slikarstva manastir Sopoćani zauzima visoko mesto u Svetskoj kulturnoj baštini (pod zaštitom je UNESCO-a).

Djurdjevi Stupovi (1)Djurdjevi Stupovi (3)

Manastir Sopoćani
Manastir Sopoćane, dom Svete Trojice, je podigao kralj Stefan Uroš I (1243-1276) nedaleko od izvora reke Raške i namnjena je za njegov grob. Manastir se nalazi na 17 km zapadno od Novog Pazara.Freske iz ovog manastira svrstavaju se u najbolja ostvarenja srpskog srednjevekovnog slikarstva i viznatijjskog slikarstva uopšte. Najdragocenija freska je Smrt Bogorodice koja zahvata ceo zapadni zid crkve, a njoj se pridružuju mnoge scene iz života Hirsita i nekoliko izvanrednih svetiteljskih figura. Kao riznica srpskog srednjevekovnog slikarstva manastir Sopoćani zauzima visoko mesto u Svetskoj kulturnoj baštini (pod zaštitom je UNESCO-a).