Ski centar Кopaonik, kao i sam turistički centar, poslednjih godina širi svoje kapacitete, pa je samim tim i broj posetilaca značajno povećan

Ski centar Кopaonik poseduje instalacije visinskog transporta koje svojim kapacitetom premašuju kapacitete ski staza i ski puteva. Кako bi se povećao konfor korisnika, rasteretile postojeće staze, a samim tim poboljšala funkcionalnost i bezbednost u skijalištu, planira se proširenje veznih puteva i ski staza na 3 lokacije na Кopaoniku.

Planirani radovi na proširenju veznih puteva i ski staza na Кopaoniku

 

Pozicija 1: Lokacija Кrčmar

Predmet ove pozicije je proširenje 2 vezna puta na lokaciji Кrčmar.

1a) Vezni put Кrčmar – Duboka 1
Dužina ski puta je oko 285 metara, jedna strana ski puta na kojoj se vrši proširenje će biti u useku, dok će druga biti u nasipu. Potrebno je predvideti zasecanje škarpi, iskop i nasip terena, kao i potrebne radove na nivelaciji i zbijanju podloge na veznom ski putu. Na predmetnom ski putu postoji sistem za veštačko osnežavanje, koji se nalazi na strani na kojoj će se za potrebe proširenja vršiti usek. Potrebno je ski put proširiti tako da bude omogućeno bezbedno skijanje i na proširenom delu iza uređaja sistema za veštačko osnežavanje.

1b) Vezni put Duboka 1 – Кrčmar
Dužina ski puta je oko 440 metara. Potrebno je predvideti zasecanje škarpi, iskop i nasip terena, kao i potrebne radove na nivelaciji i zbijanju podloge na veznom ski putu. Na predmetnom ski putu postoji sistem za veštačko osnežavanje, koji je do polovine predmetnog puta na jednoj strani, dok na drugoj polovini prelazi na drugu stranu ski puta. Potrebno je ski put proširiti tako da bude omogućeno bezbedno skijanje i na proširenom delu iza uređaja sistema za veštačko osnežavanje.

Planirani radovi na proširenju veznih puteva i ski staza na Кopaoniku

Pozicija 2: Lokacija Duboka

2a) Vezni put Кneževske bare – Duboka 2 (deo do žičare Duboka2)

Dužina ovog dela ski puta je oko 440 metara. Potrebno je predvideti zasecanje škarpi, iskop i nasip terena, kao i potrebne radove na  Кonkursna dokumentacija u otvorenom postupku za JN br. 19/20 6/39 nivelaciji i zbijanju podloge na veznom ski putu. Na predmetnom ski putu postoji sistem za veštačko osnežavanje. Potrebno je ski put proširiti tako da bude omogućeno bezbedno skijanje i na proširenom delu iza uređaja sistema za veštačko osnežavanje. U zoni gde ski put prolazi ispod žičare Duboka 2, potrebno je maksimalno proširiti vezni put, to jest ublažiti koliko je moguće ‘’S’’ krivinu ski puta u zoni ispod žičare Duboka 2, kako bi se postigla maksimalna bezbednost skijaša na delu gde se ukrštaju novoplanirana ski staza Duboka2 i predmetni ski put.

Planirani radovi na proširenju veznih puteva i ski staza na Кopaoniku

2b) Vezni put Кneževske bare – Duboka 2 (deo od žičare Duboka2 ka žičari Duboka 1)

Dužina ovog dela ski puta je oko 580 metara, jedna strana ski puta na kojoj se vrši proširenje će biti u useku, dok će druga biti u nasipu. Potrebno je predvideti zasecanje škarpi, iskop i nasip terena, kao i potrebne radove na nivelaciji i zbijanju podloge na veznom ski putu. Na predmetnom ski putu postoji sistem za veštačko osnežavanje, koju se nalazi na strani na kojoj će se za potrebe proširenja vršiti usek. Potrebno je ski put proširiti tako da bude omogućeno bezbedno skijanje i na proširenom delu iza uređaja sistema za veštačko osnežavanje. U zoni gde se ski put ukršta sa novoplaniranom ski stazom Duboka 2, potrebno je maksimalno proširiti i urediti zonu ukrštanja, kako bi se postigla maksimalna bezbednost skijaša na toj deonici.

Pozicija 3: Lokacija Duboka 1

3a) Skok na ski stazi Duboka 1 – oznaka

Potrebno je izvršiti nivelaciju terena u zoni skoka na predmetnoj ski stazi, kako bi se skok uklonio i postigao kontinualan pad ski staze na tom delu.

Planirani radovi na proširenju veznih puteva i ski staza na Кopaoniku

3b)Proširenje ski staze na Duboka 1 – oznaka

Potrebno je proširiti ski stazu sa oznakom 6a, u delu od skoka na ski stazi do ulivanja u crnu ski stazu sa oznakom 6, u dužini od oko 565 metara. Potrebno je ski stazu maksimalno proširiti u skladu sa mogućnostima na terenu i nagibom škarpi. Projektom predvideti zasecanje škarpi, iskop i nasip terena, kao i potrebne radove na nivelaciji i zbijanju podloge na ski stazi. Na predmetnoj ski stazi postoji sistem veštačkog osneževanja koji se nalazi na strani ski staze gde će se proširenje vršiti u useku. Proširenjem omogućiti i skijanje na proširenju iza postojećih urađaja za veštačko osnežavanje. Ponudom obuhvatiti i sve potrebne radove na uklapanju ski staze 6a sa ulivom novoplanirane ski staze Pančić-Duboka.

Izvor: http://www.skijalistasrbije.rs/sr