Javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik u skladu sa članom 70, Zakona o zašiti prirode , a Uredbom Vlade Republike Srbije i sa saglasnošću resornog ministarstva i JP „ Putevi Srbije“ od oktobra meseca 2017. godine, započinje naplatu ulaska u Nacionalni park Kopaonik .

Javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik u skladu sa članom 70, Zakona o zašiti prirode , a Uredbom Vlade Republike Srbije i sa saglasnošću resornog minista

Naplata će se vršiti po motornom vozilu na ulaznim kapijama Jošanička banja – Đorov most (putni pravac Jošanička banja – Kopaonik), Brus – Brzeće (putni pravac Brzeće – Kopaonik i Sunčana dolina (putni pravac Rudnica – Kopaonik na osnovu sledećih kategorija:

Putnička vozila i motorcikli:

Dnevno: 150 dinara
Nedeljno: 600 dinara
Mesečno: 2.000 dinara

Putnička sa prikolicom i kombi vozila:

Dnevno: 250 dinara
Nedeljno: 1.100 dinara
Mesečno: 3.500 dinara

Autobusi i kamioni:

Dnevno: 500 dinara
Nedeljno: 2.000 dinara
Mesečno: 6.500 dinara

Motorna vozila sa više od tri osovine:

Dnevno: 1.000 dinara
Nedeljno: 4.000 dinara
Mesečno: 13.000 dinara

Građani Opštine Raška i Opštine Brus će prilikom ulaska na teritoriju Nacionalnog parka Kopaonik plaćati godišnju ulaznicu u visini od:

Putnička vozila i motorcikli: 250 dinara
Putnička sa prikolicom i kombi vozila: 500 dinara
Autobusi i kamioni: 1000 dinara
Motorna vozila sa više od tri osovine: 1500 dinara

ZAŠTITA I RAZVOJ

Javno preduzeće Nacionalni park Kopaonik sa potpunom odgovornošću je dužno da sredstva ostvarena naplatom iz člana 70 Zakona o zaštiti prirode vodi na posebnom računu i koristi za zaštitu, razvoj i unapređenje zaštićenog područja, odnosno za sprovođenje Plana i programa ( aktivna zaštita i monitoring borovnice, monitoring stenoendemita, monitoring vodozemaca i gmizavaca, monitoring ptica – uralske sove, gaćaste kukumavke, sivog sokola, orla, monitoring vuka, monitoring srna i divljih svinja, zaštita i monitoring kvaliteta voda.

SAGLASNOST
Na planirane aktivnosti iz Godišnjeg programa upravljanja nacionalim parkom saglasnost daje Ministarstvo zaštite životne sredine.
Na planirane aktivnosti iz desetogodišnjeg Plana upravljanja nacionalnim parkom Kopaonik saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

HITNA SLUŽBA
Vozila koja pripadaju hitnoj pomoći, vatrogasnoj službi i policiji neće plaćati ulaz u nacionalni park Kopaonik.