Sa prvim prolećnim danima na Kopaoniku počinje montaža ski lifta iz Vikend naselja, koji će biti u funkciji naredne skijaške sezone

Počinje montaža prvog ski lifta iz Vikend naselja

JP Skijališta Srbije u saradnji sa Opštinom Raška planira da demontirani ski lift sa Ledenica, tipa sidro, postavi ove sezone na lokaciju ka vikend naselju i time bar delimično izađe u susret naraslim potrebama Vikend naselja za žičarom.

Polaz prvog ski lifta iz Vikend naselja će biti pored novog turističko apartmanskog kompleksa “Treska” čija je izgradnja planirana na površini od 20,23 ha. Planom generalne regulacije za ovaj lokalitet predvidjena je izgradnja tri ski lifta, jednog sa severne i dva ski lifta sa južne strane parcele, gde će prolaziti dve alpske staze.

Kompleks se nalazi na prosečnoj nadmorskoj visini od 1650m. Istočna strana parcele locirana je na zapadnom podnožju Pančićevog vrha, odnosno nastavak je zapadnog dela “Suvog rudišta”. Severozapadna strana izdiže se iznad vikend naselja “Treska”. Cela parcela nalazi se u zoni Nacionalnog parka “Kopaonik”, i planirani turistički kompleks obuhvaćen je programom Plana generalne regulacije Čajetina-Treska.

Izlazna stanica ski lifta biće u zoni povezanoj sa izlazom žičare Krst.