poribljavanje2013Poribljavanje 2013: JP Nacionalni park Kopaonik je sprovelo akciju poribljavanja reka na Kopaoniku. U reke je ubačena potočna pastrmka Salmo truta i to na više lokacija u reku Samokovsku, Brzećku i Gobeljsku reku, Paljevštički i Šutanovački potok, pušteno je 5500 komada mladji potočne pastrmke (2+) veličine od 10-15 cm.
Akcija je sprovedena na osnovu Godišnjeg plana unapređenja ribarstva za 2013. godinu i u skladu sa Zakonom o ribarstvu RS. Ovo je peta akcija poribljavanja na ribolovnom području Kopaonika.