U organizaciji Np Kopaonik 25.10.2016 god. odrzana je akcija poribljavanja reka potočnom pastrmkom ( Salmo trutta). Poribljavanje je predvidjeno Planom i

U organizaciji Np Kopaonik 25.10.2016 god. odrzana je akcija poribljavanja reka potočnom pastrmkom ( Salmo trutta). Poribljavanje je  predvidjeno Planom i programom upravljanja Np Kopaonik i u skladu sa istim poribljene su sve reke Kopaonika.

poribljavanje-kopaonik-2016-6

poribljavanje-kopaonik-2016-7

baner_vesti_mujen