Na lokalitetu Кadijevac i Jankove bare danas su postavljene informativne table koje za cilj imaju edukaciju i obaveštavanje posetilaca.