Potpisan Ugovor o saradnji sa KPZ Sremska Mitrovica: Vršilac dužnosti direktora Skijališta Srbije Dejan Ljevnaić i Aleksandar Alimpić, Upravnik kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici, potpisali su Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji koji reguliše radno angažovanje lica, koja kaznu zatvora izdržavaju u ovom zavodu. Najmanje 12 osuđenih lica će biti angažovana na uređenju i održavanju objekata javnog skijališta u ski centru Kopaonik.

Potpisan Ugovor o saradnji sa KPZ Sremska Mitrovica: Vršilac dužnosti direktora Skijališta Srbije Dejan Ljevnaić i Aleksandar Alimpić, Upravnik kazneno-popravnogOvi Ugovorom se reguliše da Skijališta Srbije pruže pomoć u stručno-tehničkoj asistenciji pri odabiru rešenja za razvoj sportsko-rekreativnog sadržaja u hotelu „Moravica“ u Soko banji.

Do sada se praksa društveno-korisnog rada pokazala kao veoma kontruktivna i korisna za osuđenike za lakša krivična dela. Ovakav vid služenja kazne ima višestruku korist i za Skijališta Srbije u vidu radne snage i pomoći za uređenje skijaških terena, kao iz za lica koja služe kaznu u zatvoru za bržu i lakšu socijalizaciju.

Angažovanje lica koji kaznu zatvora izdržavaju u KZP Sremska Mirovica trajaće do kraja oktobra.

Izvor: Skijališta Srbije

baner_vesti_SuperNova