Javno preduzeće „Nacionalni park Kopaonik“ sa potpunom odgovornošću, Kopaonik u sklopu redovnih aktivnosti i obeležavanja Dana planete Zemlje organizuje prolećnu akciju čišćenja na teritoriji nacionalnog parka. Akcija će se održati u petak 27. 04. 2018. godine sa početkom u 10 časova.

Pozivamo Vas, da u što većem broju kao i sa raspoloživom mehanizacijom ili drugim vidom pomoći (prevoz za učesnike, sendviči, flaširana voda…), uzmete učešća u akciji „Očistimo Kopaonik“ kako bi prostor nacionalnog parka očistili od čvrstog otpada koji ostaje kao posledica zimske turističke sezone.

Na osnovu izveštaja čuvarske službe planiramo čišćenje duž regionalnih puteva, širi pojas oko ugostiteljskih objekata i skijalište od Jarma do Suvog rudišta. 

Molimo Vas da nam u četvrtak 26. 04. 2018. godine do 12 časova dostavite informacije o broju učesnika iz vašeg kolektiva, kao i o tome na koje sve načine možete da pomognete ovu akciju prolećnog čišćenja Kopaonika.
Detaljan plan će biti napravljen kada budemo imali konačnu informaciju koliko će se učesnika odazvati akciji.
Javno preduzeće „Nacionalni park Kopaonik“ sa potpunom odgovornošću, Kopaonik će obezbediti neophodnu količinu rukavica i vreća za čvrsti otpad, a zaposleni će učestvovati u akciji.

Akciju će pratiti Inspekcija za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Kontakt :
Maja Čorbić 064/82-40-937
Suzana Komatović 064/82-40-933