Pridružite se akciji „Očistimo Kopaonik“ Povodom Dana zaštite životne sredine, JP ”Nacionalni park Kopaonik” organizuje akciju čišćenja na teritoriji Nacionalnog parka. Akcija će se održati 02. 06. 2017. godine sa početkom u 8 sati.
Nacionalni park Kopaonik poziva sve zainteresovane da se uključe u ovu akciju.

Pridružite se akciji „Očistimo Kopaonik“ Povodom Dana zaštite životne sredine, JP ''Nacionalni park Kopaonik'' organizuje akciju čišćenja na teritoriji
Na osnovu izveštaja čuvarske službe planirano je čišćenje duž regionalnih puteva, širi pojas oko ugostiteljskih objekata i skijalište od Jarma do Suvog rudišta. Detaljan plan će biti napravljen u četvrtak 01. 06. 2017. god.
JP ”Nacionalni park Kopaonik” će obezbediti određenu količinu rukavica i vreća za čvrsti otpad i svi zaposleni će učestvovati u akciji.
Akciju će pratiti Inspekcija za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Kontakt telefoni: Raška, 036/737-703 Suzana Komatović i Maja Čorbić.