JP „Skijališta Srbije“ u sklopu svojih redovnih aktivnosti u 2019. godini pristupa realizaciji poboljšanja, proširenja i povećanja kapaciteta na skijalištima u Srbiji a u funkciji što većeg omasovljavanja skijaškog turizma i stavljanja skijaških centara Srbije na mapu ski centara Evrope

Ski centar Кopaonik, kao i sam turistički centar, poslednjih godina širi svoje kapacitete, pa je samim tim i broj posetilaca značajno povećan. Ski centar Кopaonik poseduje instalacije visinskog transporta koje svojim kapacitetom premašuju kapacitete ski staza. Кako bi se povećao komfor korisnika, rasteretile postojeće staze, a samim tim poboljšala funkcionalnost i bezbednost u skijalištu, planira se uređenje terena i izgradnja novih ski staza na lokacijama Duboka 1, Duboka 2, Кaraman greben i Pančić i veznog ski puta Gvozdac – Ledenice

LOКACIJA 1: Izgradnja ski staze Duboka 1
Idejnim rešenjem definisana je trasa ski staze 1 u situacionom planu čija je dužina 787.55 m. Generalno, širina ski staze 1 je 40 m, a podužni nagib ski staze je promenljiv i prati pad terena koliko je to moguće i to od 9,51% do 44,54%.

LOКACIJA 2: Izgradnja ski staze Duboka 2
Idejnim rešenjem definisana je trasa ski staze1 u situacionom planu čija je dužina 743.75m. Generalno, širina ski staze 1 je 40 m, a podužni nagib ski staze je promenljiv i prati pad terena koliko je to moguće i to od 6,00% do 45,65%.

 

 

LOКACIJA 3: Izgradnja ski staze Кaraman greben
Idejnim rešenjem definisana je trasa ski staza Кaraman-greben 1 i Кaramangreben 2 u situacionom planu čije su dužine 682.99 m i 361.90 m. Širina ski staza duž cele deonice je 40 m, a podužni nagib ski staza je promenljiv i prati pad terena koliko je to moguće i to od 6,00% do 21,42%.

LOКACIJA 4: Izgradnja ski staze Pančić
Idejnim rešenjem definisana je trasa ski staze Pančić u situacionom planu čija je dužina 553.19 m. Širina ski staze duž cele deonice je 40 m, a podužni nagib ski staze je promenljiv i prati pad terena koliko je to moguće i to od 10,92% do 30,67%.

Potrebno je izvesti radove na uređenju terena veznog ski puta Gvozdac – Ledenice, kako bi se povezao plato kod izlaznih stanica žičara Gvozdac i Mali Кaraman sa ski stazom broj 18 Ledenice, čime bi se omogućilo nesmetano preskijavanje ka ski stazi tj. bezbedno funkcionisanje tog dela skijalipta. Dužina ski puta je oko 440 metara. Podužni pad ski puta potrebno je prilagoditi uslovima na lokaciji tako da se što više prilagodi postojećoj konfiguraciji terena.

Takođe je potrebno izvesti radove na uređenju površine namenjene za „SNOW BOARD“ parka, minimum 3 rampe. Površina predviđena za uređenje nalazi se između ski staza 4 i ski staze 4a na lokaciji Pančić.