-ski instruktor u ski školi Raška

-rad sa decom i odraslima

-individualna obuka

-grupna obuka do 5 osoba

KONTAKT INFORMACIJE:

Mob: +381 64 1832934