Fakultetlogo5 sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu i Skijaški Savez Srbije raspisuju kurseve za sticanje zvanja instruktora ALPSKOG (nivo I, II, III) i instruktora SNOWBOARD (nivo I) skijanja.

Specifični delovi kursa održaće se u martu na  Kopaoniku, a opšti deo u aprilu u Beogradu.

Kompletnu dokumentaciju možete preuzeti sa sajta Skijaškog saveza Srbije. Link