Копаоник је, несумњиво, једна од флористички и вегетацијски најразноврснијих и најбогатијих планина централног Балкана

 

Истаживањима је утврђено да на Копаонику живи и расте преко 1500 различитих биљних врста што указује да је Копаоник  један од најзначајнијих центара флористичког и вегетацијског диверзитета, не само на подручју Србије већ и на територији читавог Балкана. Ретке и ендемичне биљке, законом заштићене биљке свртавају Копаоник у један од најзначајнијих центара ендемизма у Србији.

Летњи период је време када Копаоник буде обојен свим бојама света, јер, “ све што цвета хтело би да цвета нека цвета и треба да цвета, све што расте хтело би да расте нека расте и треба да расте“. И цвета и расте…