Manastir Sopoćani se nalazi na 17 km zapadno od Novog Pazara