OPIS VIKENDICE: Planinsko domaćinstvo ‘’Zimska Bajka ’’ na dobro poznatoj lokaciji ‘’