Svi uslovi su tu za kvalitetno skijanje još dve nedelje sigurno