Treći dan posle požara na Kopaonuku HopNaKop u poseti nacionalnom parku. Pogledajte slike na kojima se vidi da je sanacija uveliko započeta.Treći dan posle požara na Kopaonuku HopNaKop u poseti nacionalnom parku. Pogledajte slike na kojima se vidi da je sanacija uveliko započeta.
                                                                                

 

Vaš HopNaKop