Upozorenje na opasnost od lavina na području Kopaonika: Usled velike kolićine snega, koji je nedavno pao na Kopaoniku, postoji veoma ozbiljna opasnost od lavina koje bi mogle da ugroze bezbednost na skijalištu.

Upozorenje na opasnost od lavina na području Kopaonika: Usled velike kolićine snega, koji je nedavno pao na Kopaoniku, postoji veoma ozbiljna opasnost od

Gorska služba smatra da su posebno rizične lokacije: Stara duboka (potez izmedju žičara Duboka 1 i Krčmara), padine ispod žičare Duboka 2, padina između Ledenice i Gvozca, padine levo od Gvozca i padine ispod Vučaka, padina od Vucje staze prema stazi Crvena duboka, padine u reonu Kamarišta i padine u reonu Panićkog jelaka koje su okrenute ka Beloj reci I.

Izvor: Skijališta Sbije