Uskoro na Kopu ! Teretana na otvorenom i Avantura park, Skijališta Srbije su raspisala javne nabavke za nabavku i izgradnju zabavnih sadržaja na Kopaoniku. Plan je da se napravi teretana na otvorenom i Avantura park na površini od oko 900,00 m2.

Avantura park je planiran u okviru instalacije bob na šinama u ski centru Kopaonik.

Avantura park (1)

Detalji o Avantura parku na Kopaoniku

Osnovni zahtevi za opremu instalacije avantura parka:
Instalaciju projektovati za različite grupe korisnika koja će se sastojati od tri celine:
Prva celina je za odrasle i decu (deca preko 130 cm) i treba da sadrži min 14 prepreka/staza na visini od min 4m. Predvideti prepreke koje će moći da koristi velika većina korisnika. Planirati park koji je slobodno-stojeći, bez oslanjanja na postojeće drveće. Konstruktivni/noseći stubovi za platforme od crnog bora, dimenzija: dužine min 6m van zemlje, prečnika oko 35cm u osnovi, obrađeni, zaštićeni i ubetonirani u betonsku stopu
. Međusobno su stubovi povezani metalnim zategama zbog stabilnosti i sigurnosti. Metalne zatege se preko specijanih konektora vezuju za vrh stuba. Zatege su od čeličnih profila min dim.120h60h3mm, toplocinkovane. U okviru prve celine parka (za decu i odrasle) predvideti sadržaje kao što su: gelenderi (zip line), viseći mostovi, viseće mreže, Tarzan lijane, paukove mreže od
užadi, cik-cak mostovi, prečka-most, kretanje surf daskom ili sankama i sl.

Avantura park (1)
Druga celina je za decu, početnike i obuku i treba da sadrži min 10 prepreka/staza na visini malo iznad zemlje. Ovaj deo bi mogao da se koristi kao nezavisna celina ili da se poveže i koristi sa prvom celinom. U okviru ove celine predvideti zanimljive sadržaje, sa opremom maksimalne bezbednosti. Kompozicija mora biti atraktivnih boja i oblika sa mnoštvom
zanimljivih detalja što bi igru učinilo interesantnom.
Treća celina je „agiliti poligon“ za najmlađe korisnike od 4-10 god. Ceo poligon je na zemlji i maksimalna visina prepreka je do 2m. Ovaj deo parka se koristiti bez osiguranja i može se koristiti uz nadzor roditelja, radnika parka…Treba da sadržimin 6 staza/prepreka tipa: mreže, penjalice,valjci/panjići,balans greda, zid za penjanje, viseći mostići sl.

Avantura park (2)

Zonu na neki način vizuelno oivičiti kanapima, vertikalnim subićima, kamenjem i sl.
Pored toga, na slobodnoj površini predvideti sledeće: penjalice u kombinaciji kocke i kvadra, uzvišenja pokrivena prirodnom ili veštačkom travom sa ugrađenim cevima za provlačenje
penjalicama i toboganom za spuštanje, kulu sa pratećim mobilijarom (zid za penjanje, tobogan, viseća mreža, penjalica, mostić i sl.).Kulu uklopiti u postojeće drveće da izgleda kao kućica na drvetu, atraktivnih boja, zanimljivih oblika, prozora, ograde, krovića i sl. Predvideti paralelne prstenove oko jednog drveta, sa kožnim vezovima za cipele za potrebe sinhronizacije pokreta pri kretanju u krug. 10-15 stabala ofarbati do visine oko 1.5m različitim bojama.

Avantura park (3)

Planirati i par jednostavnih figura, min 5komu obliku životinja od drveta, tipa buba, meda,bik,ovčica i sl. na koje se deca mogu peti ili se ispod njih provlačiti. Pored navedenog predvideti instalaciju mini Zip lajn dužine oko 20m za najmlađe korisnike, pri čemu se korisnici drže za šipku sa diskom/tanjirom na donjem kraju. Planirati šahovsko polje dim oko 3.2h32.m sa drvenim figurama. Kroz park planirati stazice u određenim zonama.

Izvor Skijalište Srbije