Uspostavljena poslovna saradnja sa PortalMladi.com: Portal Mladi je servis koji  se trudi da svakodnevno objavljuje informacije i vesti  o brojnim

 

Uspostavljena poslovna saradnja sa PortalMladi.com: Portal Mladi je servis koji  se trudi da svakodnevno objavljuje informacije i vesti  o brojnim seminarima, obukama, treninzima, stipendijama kako u zemlji tako i u inostranstvu, mogućnostima za stažiranje i usavršavanje, studijska putovanja, poslovne ponude ali i druge zanimljive sadržaje koji doprinose kvalitetnijem životu mladih.

Saradnja će se ogledati kroz razmenu korisnih informacija a sve to na obostrano zadovoljstvo naših posetilaca.