Važno obaveštenje Skijališta Srbije – Dragi skijaši i borderi, u periodima kada su jaki udari vetra, prinuđeni smo da određene žičare i ski liftove isključimo iz upotrebe. Iako se nekada desi da je subjektivni osećaj takav da vetar ne duva previše jako, postoje uređaji koji nepogrešivo brinu o našoj bezbednosti.

Sastavni deo svake žičare su uređaji za merenje brzine i pravca vetra, koji se po pravilu nalazi na mestima gde su udari vetra najjači, a najčešće je to na poslednjem stubu žičare.

Vetar je jedini i glavni uzrok koji utiče na bezbednost žičare u toku njenog rada.

Zašto je to tako?

Udari vetra ljuljaju sedište žičare i vučne naprave na ski liftovima. Za žičaru su kritični udari vetra od 18m/s i veći, dok je za ski lift to brzina od 12m/s i veća. Kada vetar dostiže tako jaku brzinu, ljulja sedište i vučne naprave i dolazi do rizika da uže isklizne sa koturače i da dođe do havarije. Kod određenih žičara, kada je vetar izuzetno jak, prilikom hvatanja hvataljke sedišta na vučno uže postoji mogućnost da dođe do ozbiljnih oštećenja užeta i da sedišta proklizaju tokom vožnje.

Zato žičare i ski litovi imaju uređaje za merenje brzine i pravca vetra, koji signaliziraju da postoji rizik za korišćenje žičare, odnosno ski lifta. Kada dođe do toga, zaposleni u ski centrima su u obavezi, prema važećim priocedurama i Zakonu, da zbog sigurnosti skijaša, njihove bezbednosti i bezbednosti opreme isključe instalacije i sačekaju da se steknu povoljni vremenski uslovi za ponovno puštanje u rad.

 

Hvala na razumevanju!