Mesto: Beograd Datum: 28.02.2014 Dogadjaj: EVROSERVIS/EKONOMIJA - susret pomoænice ministra privrede Srbije Gordane Radosavljeviæ i grèkog ministra Makedonije i Trakije Teodorosa Karaoglua na Meðunarodnom sajmu turizma u Beogradu Licnosti: Gordana Radosavljeviæ, Teodoros Karaoglu

-Kako bi se lakše izborila sa sivom ekonomijom u turizmu, država je odlučila da da veća ovlašćenja turističkim inspektorima koji će ubuduće moći da pišu prekršajne prijave, dok se deo nadležnosti inspekcija sa republičkog seli na lokalni nivo, tako da će opštine biti te koje će kontrolisati turističke centre na svojoj teritoriji. Ovo je samo mali deo onoga što je predviđeno Predlogom izmena Zakona o turizmu koji bi u četvrtak trebalo da se nađe pred poslanicima u Skupštini Srbije i to kao prva tačka dnevnog reda.

Predlog ovog Zakona je, prema rečima pomoćnice ministra za turističku inspekciju Gordane Radosavljević, nastao kao rezultat sagledavanja problema u primeni zakona i na osnovu iskustva iz prakse prilikom inspekcijskog nadzora na terenu. Cilj je bio da se poboljša kvalitet rada inspekcije.

– Kada je reč o borbi protiv sive ekonomije, precizirane su zakonske odredbe u postupanju inspektora u pogledu takozvanog “bespravnog rada” u turističkoj i ugostiteljskoj delatnosti, definisan je način obavljanja turističke delatnosti od strane udruženja i proširena ovlašćenja turističkih inspektora po pitanju kontrole izdavanja računa – kaže Radosavljevićeva za Danas.

baner_vesti_Vila-D&MOna napominje da je tačno da inspekcija nema dovoljan broj inspektora da bi se postigla zadovoljavajuća pokrivenost u nadzoru na celoj teritoriji Srbije.
– To se posebno odnosi na glavne turističke destinacije kao što su Kopaonik, Zlatibor i Sokobanja, što se u praksi prevazilazilo organizovanjem dežurstava turističkih inspektora u toku letnje i zimske turističke sezone u glavnim turističkim centrima – ističe pomoćnica ministra.

Između ostalog i to je razlog zbog kog se deo nadležnosti sa republičkog seli na opštinski nivo. Prema rečima naše sagovornice, radi se, pre svega, o kontroli obavljanja ugostiteljske delatnosti u objektima domaće radinosti i objektima seoskog turističkog domaćinstva, gde se posebno imalo u vidu da se jedinice lokalne samouprave već bave kategorizacijom ovih objekata.

BELI_MEDA– Takođe, kontrola naplate i uplate boravišne takse se u potpunosti poveravaju ovlašćenim inspektorima jedinice lokalne samouprave. Ovo je veoma značajno, jer se radi isključivo o prihodu jedinica lokalne samouprave, te one svakako imaju interes da urede ovu oblast – ističe Gordana Radosavljević.
Predloženim izmenama ovog zakona se, između ostalog, ponovo vraća obaveza da kandidati za turističke vodiče i turističke pratioce sami snose troškove polaganja i teorijskog i praktičnog dela stručnog ispita, što bi prema očekivanjima Vlade trebalo da doprinese većem prilivu u budžet. Prema novom zakonu direktora TOS-a imenuje i razrešava Vlada, na predlog ministarstva, a predviđa se i mogućnost osnivanja turističke organizacije za teritoriju autonomne pokrajine i lokalne samouprave.

 

Šta će sve biti u Zakonu

Predlogom zakona precizirane su i obaveze turističkih agencija posrednika, propisana je obaveza obezbeđivanja garancije putovanja za svako ugovoreno putovanje, usklađene su odredbe zakona koje su se odnosile na prigovor putnika sa Zakonom o zaštiti potrošača, usklađene su odredbe o prekršajima sa novim Zakonom o prekršajima, pa se za određene nepravilnosti propisuju kazne u fiksnom iznosu, kako bi za njih mogao da se izda prekršajni nalog, koji omogućuje efikasniju naplatu kazni uz manje troškova i za državu u za okrivljenog.

 

30/09/2015 21:33 | Foto fonet

Autor: Lj. Bukvić

Izvor: http://www.danas.rs