npVelika akcija čišćenja Kopaonika: Povodom Dana zaštite životne sredine JP ”Nacionalni park Kopaonik” organizuje akciju čišćenja na teritoriji Nacionalnog parka. Akcija će se održati 05. 06. 2014. godine sa početkom u 8 sati. Nacionalni park poziva sve ljubitelje Kopaonika da se uključe u ovu akciju prolećnog čišćenja Kopaonika.
Planirano je čišćenje duž regionalnih puteva, širi pojas oko ugostiteljskih objekata i skijalište od Jarma do Suvog rudišta.

JP ”Nacionalni park Kopaonik” će obezbediti određenu količinu rukavica i vreća za čvrsti otpad i svi zaposleni će učestvovati u akciji.

Akciju će pratiti Inspekcija za zaštitu životne sredine Republike Srbije.
Kontakt telefoni: Na Kopaoniku 036/5471-011 Radosav Novčić;
U Raški 036/737-703 Suzana Komatović i Maja Čorbić

 

Pogledajte par slika sa čišćenja prošle godine