JP “Nacionalni park Кopaonik“, povodom Dana planete zemlje organizuje veliku prolećnu akciju čišćenja teritorije nacionalnog parka, sa ciljem da se podigne svest o zaštiti životne sredine i očuvanju naše planete. Akcija čišćenja će se održati u petak, 10.05.2024. godine sa početkom u 9 časova.

Pozivamo Vas da se uključite u ovu akciju sa raspoloživim brojem ljudi kao i sa postojećom mehanizacijom ili drugim vidom materijalne pomoći (sendviči za učesnike, voda, sokovi), koja može biti od koristi za održavanje akcije.

Planirano je sakupljanje otpada duž regionalnih puteva ka Jošaničkoj Banji, Rudnici, Brusu, duž skijaških staza, parking prostora, Кonaka i užeg centra Кopaonika, kao i određene lokaciji od Jarma do Suvog rudišta. Detalji plana biće izloženi neposredno pred početak akcije.

JP “Nacionalni park Кopaonik“ će obezbediti potrebnu količinu rukavica i vreća za čvrsti otpad i svi zaposleni će učestvovati u akciji.

Sprovođenje akcije će biti medijski propraćeno i kontrolisano od strane Inspekcije za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Кontakt telefon 036/ 737-703 i 064/8240 933.

Izvor: Nacionalni park Kopaonik