Završena je izgradnja ulazne kapije na Kopaonik preko Jošaničke banje. Uz pomoć Ministarstva zaštite životne sredine, doncijom firme Wienerberger doo Kanjiža ,kao i namenskim sredstvima ostvarenim naplatom naknade pri ulasku u zaštićeno područje od posetilaca,završena je izgradnja objekta ulazne kapije „ Đorov most“. U narednom periodu će se zahvaljujući sredstvima naplate izvršiti i rekonstrukcija objekata na još dva ulaza u nacionalni park Kopaonik.